piątek, 8 grudnia 2023

Modlitwa o silną wiarę

Modlitwa o silną wiarę

 

pixabay.com/pl/ 

O szczęśliwy, błogi Święty Józefie, spadkobierco wiary wszystkich Patriarchów, wyjednaj mi tę piękną i drogocenną cnotę. Pomnóż we mnie silną wiarę - fundament wszelkiej świętości, taką wiarę, bez której nikt nie może się podobać Bogu. Wyjednaj mi taką wiarę, która triumfuje nad wszystkimi pokusami świata i przezwycięża ludzkie błędy, która nie może być naruszona przez nikogo i która jest zwrócona jedynie ku Bogu. Spraw, abym za Twoim przykładem, żył wiarą, otworzył swe serce i rozum na Boga, bym pewnego dnia mógł ujrzeć w niebie to, w co teraz niezachwianie wierzę na ziemi. Amen. 


___

Źródło: KarmeliciBosi.pl

 

środa, 6 grudnia 2023

[WYWIAD] Godzina Łaski

[WYWIAD] Godzina Łaski

O. Dr Ireneusz Klimczyk – dyrektor Instytutu Maryjo – Kolbiańskiego „Kolbianum” w Niepokalanowie mówi o Godzinie Łaski. Warto przeczytać więcej na temat tej świętej Godziny...

 


Ojcze Doktorze, 8 grudnia Kościół Katolicki obchodzi Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Czym jest niepokalane poczęcie?

- Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Maryi jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi. Aby wyjaśnić to zagadnienie, należy odnieść się do Ewangelii Łukaszowej, która tak opisuje scenę Zawistowania Najświętszej Maryi Panny: „Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pana z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami” (Łk 1, 28). Przywilej ten dotyczy oczywiście wolności Maryi od grzechu pierworodnego. Czym jest Niepokalane Poczęcie? Wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi – Joachim i Anna – poczęli swoją córkę, która została przez Boga zachowana od zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane przez grzech pierworodny dotyczy tylko Maryi, która w wyjątkowy sposób została zachowana od grzechu ze względu na to, że stała się Matką Syna Bożego. Niepokalane poczęcie jest czymś innym od dziewiczego poczęcia Jezusa Chrystusa przez Maryję z Ducha Świętego. Boża interwencja w wypadku początku życia Maryi nie polegała na zastąpieniu działania rodziców, ale na ochronie jej duszy przed skutkami grzechu pierworodnego. Oczywiście Syn Boży w swoim człowieczeństwie, również nie był dotknięty grzechem. Aby wytłumaczyć ten dogmat musimy rozważyć dwa ważne sformułowania zawarte w bulli Papieża Piusa IX z roku 1854 - Ineffabilis Deus (Niewyrażalny Bóg). Pierwsze to: biorąc pod uwagę zasługi Jezusa. Przywilej Niepokalanego poczęcia wpływa i opiera się na Bożym Macierzyństwie Maryi. Stąd odkupienie dokonane przez Chrystusa w stosunku do Matki działa uprzednio. Drugie sformułowanie to: została zachowana.  Znaczy to, że powinna jak każdy człowiek podlegać grzechowi pierworodnemu, ale jedynie za szczególną łaską Boga została od niego ustrzeżona. Maryja więc była poczęta w łasce uświęcającej (stan dziecięctwa Bożego); była wolna od wszelkich kar związanych z grzechem pierworodnym; była ustrzeżona od doczesnych konsekwencji grzechu pierworodnego (śmierć – zaśnięcie Maryi). Przywilej Niepokalanego Poczęcia nie miał tylko charakteru negatywnego – brak grzechu pierworodnego. Posiadał charakter pozytywny wyrażający się pełnią łaski w życiu Maryi. 

Święto Niepokalanego Poczęcia było obchodzone dużo wcześniej,  przed ogłoszeniem dogmatu przez Papieża Piusa IX w 1854 roku?

- Na przestrzeni wieków trwały dyskusje na temat wolności Maryi od grzechu pierworodnego. Próbowano sugerować, że gdyby Maryja była wolna od grzechu pierworodnego, wówczas Chrystus nie odkupiłby wszystkich bez wyjątku ludzi. Stanęły wówczas naprzeciw siebie dwie prawdy dogmatyczne: Niepokalane Poczęcie i Odkupienie dokonane przez Chrystusa. Po stronie uznania przywileju Maryi stoją: św. Justyn, św. Ireneusz, Tertulian, św. Efrem, św. Ambroży, św. Augustyn. Przeciw uznaniu prawdy występowali: św. Bernard, św. Tomasz a także prawdopodobnie św. Bonawentura. W wyniku tych sporów historycznych wprowadzony został nowy termin: praerdemptio. Ukazuje on Maryję jako korzystającą z łaski odkupienia na sposób uprzedni i dzięki temu mogła Ona być poczęta bez grzechu pierworodnego. Kościół Wschodni, który od początku zasadniczo nie miał obiekcji odnośnie tej prawdy, najszybciej zaczął obchodzić Uroczystość Niepokalanego Poczęcia już w VII w. Kościół Zachodni dołączył w IX w., a od przełomu XII I XIII w. uroczystość ta obchodzona jest jako wspólna dla całego Kościoła i na Wschodzie i na Zachodzie. Dyskusje dogmatyczne na temat Niepokalanego Poczęcia zamknął ostatecznie Pius IX bullą Ineffabilis Deus (Niewyrażalny Bóg) ogłoszoną 8 grudnia 1854 roku.

Co to jest Godzina Łaski? 

- Jest taka godzina w ciągu roku, gdy Niebo otwiera się szeroko dla każdego człowieka. Przez 60 minut na świat wylewają się fale łask. W tej godzinie nawrócić się może nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta godzina, to GODZINA ŁASKI, która jest wyjątkowym prezentem dla ludzkości od Niepokalanej. O Godzinie Łaski powiedziała nam sama Maryja w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia – 8 grudnia 1947 r. w Montichiari we Włoszech. Montichiari – czyli Jasna Góra! W tej maleńkiej włoskiej miejscowości Maryja ukazywała się pielęgniarce Pierinie Gili. Pierwsze objawienie miało miejsce 24 listopada 1946 r. w szpitalu. Pierina zobaczyła płaczącą Madonnę, której pierś przebijały trzy miecze. Powiedziała tylko trzy słowa: „Modlitwa. Ofiara. Pokuta”. Kiedy Pierina ponownie zobaczyła Matkę Bożą, bardzo się zdziwiła. Tym razem Maryja uśmiechała się, miała na sobie jasną szatę, a w miejscu trzech mieczy były przepiękne róże: biała, czerwona i złota. Przedstawiła się, jako Róża Duchowa. Maryja, która nazwała się wtedy Różą Duchowną złożyła następujące obietnice:

1. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. 2. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. 3. Będą masowe nawrócenia. 4. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. 5. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. 6. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. 7. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. 8. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.

Godzina Łaski jest zatwierdzona przez Kościół?

- Warto przypomnieć, że Kościół oficjalnie nie potwierdził tych objawień, choć zezwolił na kult Maryi w sanktuarium w Montichiari. Kolejni biskupi Brescii, wydając orzeczenia w tej sprawie, zachowywali daleko idącą ostrożność. Kwestia badana była również przez kongregacje Stolicy Apostolskiej, które także nie potwierdziły objawień. Z drugiej strony jednak pozwolono na kult Matki Bożej jako Rosa Mystica (Róża Mistyczna) w sanktuarium w Montichiari. 

Z czego wynika ta ostrożność? 

- Ostrożność Kościoła w uznawaniu prawdziwości jakichkolwiek objawień prywatnych należy rozumieć właściwie. Brak uznania prawdziwości wizji czy objawień, nie jest ich jednoznacznym odrzuceniem, ale stwierdzeniem, że trudno jednoznacznie ocenić ich prawdziwość. Orędzia, w których Maryja zaprasza do „Godziny łaski” według obecnego stanu rozeznania są uznane za „non constat de supernaturalitate” – czyli nie rozpoznano ich nadprzyrodzonego charakteru. Innymi słowy, Kościół nie potwierdza ich autentyczności, ale też nie wyklucza jej, zalecając wiernym ostrożność i nie traktowanie objawień jako pewnych. Pełna skupienia i gorliwości modlitwa w południe w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP z pewnością nie jest sprzeczna z nauczaniem Kościoła.

Jak się przygotować do Godziny Łaski? 

- Skoro ma to być godzina szczególnej relacji z Bogiem, bo musimy sobie to wyraźnie powiedzieć, że w tej godzinie wraz z Maryją uwielbiamy Boga Miłosiernego, który przez wstawiennictwo Maryi dokonuje w nas przemiany i nawrócenia. Nie może być w nas przywiązania do grzechu a także duchowego zwątpienia. Zalecałbym oczyszczenie duszy w sakramencie pokuty i pojednania. 

Jak odprawić Godzinę Łaski? 

- 8 grudnia między godziną 12 a 13 wielu wiernych włączy się w modlitwę w „Godzinie Łaski”. Według objawień Pieriny Gilly Maryja obiecała, że modlącym się w tym czasie ześle „wiele łask dla duszy i ciała”. W wielu kościołach organizowane są w „Godzinie Łaski” Msze święte oraz specjalne nabożeństwa. „Godziny Łaski” nie można traktować jako czasu magicznego, lepszego od innych. Modlitwa powinna być motywowana pragnieniem zbliżenia się do Boga i uczczenia Matki Bożej. 

Co w sytuacji, kiedy w tej świętej godzinie nie mamy możliwości by być w świątyni? 

- Kto nie ma możliwości udać się do kościoła, może modlić się w domu. Warto przy tym jednak pamiętać, że Bóg wysłuchuje naszych próśb niezależnie od momentu, w którym się modlimy. Bardzo ważna jest kwestia wiary i dobrze rozumianej modlitwy. Modlitwa ma być uwielbieniem i dziękczynieniem a nie „targowaniem” się z Bogiem. 

Bóg Ojciec wie czego nam potrzeba... W Godzinie Łaski można modlić się modlitwami z Internetu, odmawiać Różaniec, czy "lepiej" swoimi słowami?

- Forma modlitwy w Godzinie Łaski jest dowolna. Szczególnie ważna jest modlitwa za grzeszników, i uczczenie Maryi jako Róży Mistycznej i Matki Kościoła. Można spędzić ten czas na różańcu, można z litanią Loretańską. Propozycje modlitw na czas Godziny Łaski: Różaniec; Litania do Niepokalanego Poczęcia; Litania loretańska; Akt osobistego oddania Matce Bożej; Modlitwa „Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo”;  Modlitwa wdzięczności Pani Jasnogórskiej; Modlitwa za dusze w czyśćcu.

poniedziałek, 4 grudnia 2023

Urocza i śliczna mini torebeczka

Urocza i śliczna mini torebeczka

Taka właśnie jest czarna torebka Monnari od Bona Fora 💞 Nie tylko mnie zachwyciła, bo rzeczywiście trudno przejść obok niej obojętnie. Mimo, że jest malutka - zmieścimy w niej kartę, chusteczki, telefon, a nawet klucze - wiem z bardzo pewnego źródła 


archiwum prywatne 

Mini torebeczka Monnari jest pikowana, ma regulowany pasek z łańcuszkiem, i mimo małych rozmiarów - ma też kieszonki, w których właśnie możemy mieć kartę czy pieniądze. Wnętrze torebeczki jest jasne, a jej wykonanie - idealne. Ponadto, torebeczka jest ładnie zapakowana, ale to znak rozpoznawczy Bona Fora 💞 


archiwum prywatne 

Torebeczka sprawdzi się nie tylko podczas wyjścia na spacer czy spotkania z przyjaciółmi, ale też na bardziej oficjalne wyjścia. Czarne torebki pasują do wielu stylizacji, są uniwersalnym wyborem. Mimo niewielkich rozmiarów - torebeczki mini mają wiele zalet. Nie od dziś przecież wiadomo, że torebka podkreśla nasz charakter 😉

 

archiwum prywatne 

Torebka to chyba też taki prezent, z którego ucieszy się większość kobiet - oczywiście jeśli wiemy jakie obdarowywana przez nas kobieta - torebki lubi ☺ Warto też wybierać je w sklepach, których jesteśmy pewne. Bona Fora to gwarancja pięknie zapakowanego zamówienia, co jest ważne nie tylko w świątecznym czasie 🎄🎁💞 


archiwum prywatne 

Wśród bardzo bogatej oferty torebek - z pewnością na uwagę zasługują nowości 👈 ale też bardzo fajnym prezentem są zestawy: torebka z portfelem. Dla mnie też zawsze baaardzo pięknym prezentem jest kosmetyczka 🎁 Pomysłów na prezent pod choinkę nie brakuje...


... Zainspiruj się! 💞🎄🎁


___

artykuł promocyjny  

niedziela, 3 grudnia 2023

Symbolika Wieńca Adwentowego

Symbolika Wieńca Adwentowego

 

pixabay.com/pl/


🎄 Okrągły kształt - przypomina nam, że Bóg nie ma początku ani końca, jest jedyny i wieczny.

🎄 Cztery świece - cztery niedziele Adwentu. Kiedy zapalamy każdą z nich, przypominamy sobie, że światło Jezusa przychodzi na świat. 

🎄 Zielone gałęzie - zieleń symbolizuje nadzieję i życie. Przypomina nam, że Chrystus żyje. 

🎄 Różowa świeca - zapalona w Niedzielę Gaudete, symbolizuje radość z nadchodzących narodzin Jezusa. 


___

Źródło: Misje Franciszkańskie

piątek, 1 grudnia 2023

Modlitwa o czystość

Modlitwa o czystość

pixabay.com/pl/

Stróżu i ojcze dziewic, Święty Józefie, którego wiernej straży sama niewinność, Jezus Chrystus i Panna nad pannami, Maryja, była powierzona, proszę Cię i błagam przez ten podwójny skarb - Jezusa i Maryję - spraw to, abym od wszelkiej nieczystości zachowany, nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze służył Jezusowi i Maryi w wielkiej czystości. Amen. 


___ 

Cuda świętego Józefa; świadectwa i modlitwy; Wydawnictwo Wam; s. 205

środa, 29 listopada 2023

A może później...

A może później...

 

pixabay.com/pl/

A może później...

 

później - kawa jest zimna...

później - priorytety się zmieniają...

później - rok się kończy...

później - zdrowie mija...

później - dzieci dorastają... 

później - rodzice się starzeją...

później - obietnice stają się zapomniane...

później - dzień staje się nocą...    

później - życie się kończy...


I nagle okazuje się, że często nie ma już żadnego "później"... 


___

Źródło: Internet   

poniedziałek, 27 listopada 2023

Nie zamęczaj się...

Nie zamęczaj się...

 

pixabay.com/pl/ 

Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty.

Potrzeba tylko jednego: wznieść ducha i kochać Pana Boga.

- Św. O. Pio 

niedziela, 26 listopada 2023

[KOMENTARZ] Boski ból

[KOMENTARZ] Boski ból

Współlos z Jezusem to nie tylko "Alleluja i do przodu!" lecz również ból i smutek. Jezus też płakał. I swoim najbliższym uczniom czasem pozwala również w ten sposób poznać swoje serce. 

pixabay.com/pl/

💛 MIASTO NIE-POKOJU

Jezus też płakał. Jezus zapłakał nad swoim ukochanym miastem, które nie rozpoznając Go, odmówiło współpracy z Bogiem i przyjęcia Jego boskich darów. Dlatego Jerozolima, która miała być boskim "miastem pokoju" (jedna z interpretacji hebrajskiej nazwy) stanie się wkrótce zrównanym z ziemią przez wojny pogorzeliskiem i miastem niezgody. 

Nie da się bowiem o własnych siłach wprowadzić pokoju i dobrobytu w żadnym mieście ani państwie. Do tego potrzebna jest łaska pokoju (hebr. szalom) - szczególny dar Boga, zawierający pokój serca, dobrobyt, ukojenie, zgodę, ponieważ tylko Bóg może uleczyć nasze poranione przez grzech pierworodny kłótliwe serca. 


💛 BOSKI BÓL

Każdy kto kocha, będzie cierpiał w ten sposób za każdym razem, gdy będzie widział swoich bliskich nieprzyjmujących Boga. To na swój sposób "boski" ból, bo prawdziwa miłość to przecież Bóg. 

Kiedy więc cierpisz, gdy ktoś powierzony ci albo nie karmi się właściwie Bogiem, albo odrzuca lub ignoruje Go, albo w imię Boga sieje zamęt i niepokój, twoje serce będzie przeszywał ból, podobny do bólu Jezusa. 

Co wtedy robić? Ponieważ w naszej naturze jest raczej ucieczka od cierpienia niż szukanie go, pierwszą naszą reakcją jest wtedy zazwyczaj ucieczka. Jeśli kochasz, nie uciekniesz przed cierpieniem, bo uciekniesz przed miłością i wrażliwością. Dlatego ucz się żyć z cierpieniem jako czymś, co może przynieść tobie i innym wiele duchowych darów, o ile tylko przyjmiesz je jako dar i rozpoznasz w nim "nawiedzenie" ciebie przez Jezusa.


💛 BÓL I UKOJENIE

Pierwszym darem dla ciebie przychodzącym przez ból jest zaproszenie do bliskości z Jezusem. Poznajesz w ten sposób wrażliwe serce twojego Mistrza i odkrywasz paradoksalnie, że stajesz się coraz bardziej podobny do Niego, jeśli powód twojego bólu jest podobny do cierpień Jezusa. 

Nie tylko wyrabiasz wtedy w sobie dar empatii (co już bardzo cieszy serce Jezusa), ale możesz pocieszyć swojego Boskiego Przyjaciela. Ktoś powie - "Jak to? Przecież to ja cierpię!". Owszem, ale czy Jezus nie cierpi wciąż? Albo cierpi mniej od ciebie? I odkrywasz nagle, że gdyby nie twoje cierpienie, nie myślałbyś nawet o cierpieniach Jezusa. I znałbyś Go tylko przez wąski pryzmat - przez malutki kanalik działania Jego mocy i pocieszenia. A przecież to jakaś zafałszowana i uboga przyjaźń, jeśli znam tylko radości, a nie bóle mojego Przyjaciela i Pana....

O wiele bardziej radujesz serce Pana, gdy nie tylko umiesz dostrzec i nazwać Jego cierpienie, współczuć Mu, ale gdy twoje cierpienie składasz Mu jako dar miłości i jesteś wdzięczny za twój ból. Kiedy Jezus widzi, jak Jego uczeń potrafi składać ofiary miłości, upodabniając się do swojego boskiego Mistrza, trudno opisać co się dzieje w sercu naszego Boga. To coś podobnego do tego, gdy rodzic jest dumny pod każdym względem ze swojego dziecka, że wyrosło na dobrych ludzi i tyle lat wychowania nie poszło na marne. 

Czym się Jezus odwdzięczy? Boskim ukojeniem. Przyjdzie ono w swoim czasie, we właściwej porze. Będzie to radość, jakiej nie da ci nic na tym świecie. Zamiast więc uciekać od miłosnych przyczyn swoich cierpień lub być złym na Boga, że na to pozwala - kiedy ty cierpisz, idź ze swym bólem do Jezusa, odkryj Jego ból i spróbuj czasem pocieszyć serce Jezusa. Zdziwisz się owocami tej boskiej wymiany.

- Ks. Dr Piotr Spyra

piątek, 24 listopada 2023

Modlitwa o dobrą żonę

Modlitwa o dobrą żonę

pixabay.com/pl/

Święty Józefie, przeczysty Oblubieńcze Bogarodzicy Maryi! Bóg uczynił Cię najszczęśliwszym małżonkiem, dając Ci za towarzyszkę życia Najświętszą i Niepokalaną Dziewicę, Matkę samego Boga. Przez piękno i świętość Twojego życia stałeś się  Patronem wszystkich małżonków. Proszę Cię o szczęśliwy wybór i łaskę dobrej, wiernej, roztropnej i świętej żony, której mógłbym powierzyć moje serce i złączyć się z nią mocą łaski sakramentu małżeństwa. Uproś jej mądrość życia, szerokość serca, pobożność, aby promieniowała dobrocią i kształtowała życie rodziny według zmysłów Przedwiecznego. Amen. 


___ 

Cuda świętego Józefa; świadectwa i modlitwy; Wydawnictwo Wam; s. 213

środa, 22 listopada 2023

Stylove koszule męskie

Stylove koszule męskie

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, a wcześniej - Mikołajki, to czas kiedy dość intensywnie szukamy prezentów dla naszych najbliższych i ludzi, którzy są dla nas ważni - którym chcemy wyrazić naszą wdzięczność... 💛🎁🎄 Chcemy też by nasz prezent spodobał się każdemu, kto go otrzyma. Przy wyborze prezentu warto jednak kierować się jakością danego produktu - wiemy doskonale, że nawet ładny upominek, ale o niskiej jakości - może przyczynić się do niezadowolenia z prezentu... 


archiwum prywatne 

Kiedy zastanawiamy się co kupić i jaki prezent naprawdę ucieszyłby bliskiego nam mężczyznę - chyba poza voucherem i kartetem - jazda szybkim samochodem na torze wyścigowym czy lekcjami boksu - przychodzi nam na myśl ładna, stylowa odzież męska. Bardzo modne są koszule ze stójką slim fit - szczególnie spodobają się mężczyznom, którzy dbają o siebie i regularnie ćwiczą na siłowni 😉 Koszula męska bez kołnierza jest zapinana na guziki, wykonana z lekkiego, wygodnego w noszeniu materiału, który nie krępuje ruchów i pozwala skórze oddychać. Co więcej, model koszuli slim fit doskonale sprawdzi się w stylizacjach casualowych. Koszule męskie slim fit dostępne są w wielu kolorach i rozmiarach, więc bez problemu można wybrać model, który będzie stylowym prezentem dla współczesnego mężczyzny. 


archiwum prywatne 

Bez wątpienia - koszula ze stójką to gwarancja oryginalnej stylizacji. Inną propozycją na prezent może być biała koszula slim fit z kołnierzem. Koszula zapinana jest na granatowy - brązowe guziki, przy miejscach zapięcia guzików jest ozdobny granatowy szew. To, co wyróżnia koszule to wysoka jakość. Szeroka oferta koszul męskich - w różnych fasonach i wzorach - uprawdopodabnia, że znajdziemy koszulę, którą mężczyzna będzie chętnie zakładał. Wśród eleganckich koszul na zainteresowanie zasługuje również biała koszula z kołnierzem w granatowy wzór kwiatów. Koszulę można powinąć, podpiąć rękawy. Zapinana na biało - granatowe guziki. Plusem takiej koszuli jest to, że idealnie dopasowuje się do sylwetki. Ponadto, koszule w kwiaty slim fit świetnie sprawdzają się do garnituru.  


archiwum prywatne 

Jako, że do Świąt Bożego Narodzenia zostało już tylko kilka tygodni - warto się rozejrzeć również za koszulami, które będą odpowiednie w tym wyjątkowym, świątecznym czasie rodzinnych i przyjacielskich spotkań. Na ogół - najchętniej wybierane są koszule białe bądź błękitne, które doskonale nadają się na wszystkie ważne wydarzenia. Z błękitną koszulą w roli głównej można stworzyć wiele ciekawych stylizacji. Nic dziwnego w tym, że właśnie koszule błękitne są tak często wybierane na eleganckie i formalne spotkania. Tak więc - wybór koszuli błękitnej to wybór idealny dla mężczyzn w różnym wieku 😉   

   

archiwum prywatne 

Jeśli zamawiamy prezenty na ostatnią chwilę, bo przecież wszyscy na co dzień jesteśmy zabiegani - z pewnością zależy nam na tym, aby prezent był ładnie zapakowany 💞🎁👌 Oczywiście to jest bardzo duży plus, ponieważ ładnie zapakowany prezent może bezpośrednio pójść na adres ważnych dla nas ludzi 🎁🎄💞 I, co równie ważne - ekspresowa wysyłka 👌 

Zainspiruj się 👉 modną odzież męską znajdziesz na Stylovy.pl 👈 


___

artykuł promocyjny 

poniedziałek, 20 listopada 2023

Kochani, dziękuję...

Kochani, dziękuję...

 

pixabay.com/pl/ 

Kochani,

Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie oznaki życzliwości, dobrej energii i wsparcia. Zawsze się uśmiecham kiedy czytam komentarze i wiadomości - za wszystkie dziękuję, bo - chociaż nie zawsze od razu odpowiadam - wszystko czytam. To dodatkowa dawka dobrych emocji 💞💛👌

Początek jesieni jest szalony... ciągle dużo się dzieje... ale warto właśnie w tym zabieganiu znaleźć czas i dla siebie i dla tych, którzy są najważniejsi... 💞 

Zatrzymajmy się chociaż na krótką chwilkę... TU i TERAZ... 

Życie jest cudem...

M.  

 

niedziela, 19 listopada 2023

[KOMENTARZ] Gotowy w każdej chwili

[KOMENTARZ] Gotowy w każdej chwili

Czy zastanawiałeś się, co by było, gdybyś dziś umarł? To bardzo pożyteczne ćwiczenie duchowe, które może przybliżyć do najważniejszego momentu w naszym życiu - przejścia z tego świata do wieczności. 

pixabay.com/pl/ 


🌹 GOTOWY W KAŻDEJ CHWILI

Im bliżej końca roku liturgicznego, tym w Ewangelii czytamy coraz więcej o końcu świata. Jezus z wielkim spokojem, ale jednocześnie z nazywaniem rzeczy po imieniu przybliża nas do tej tajemnicy. 

Niewiele wiemy o tajemnicy powtórnego przyjścia Pana, poza tym, że nikt nie zna dnia ani godziny. Dlatego trzeba być na to gotowym w każdej chwili. Stąd rozmyślanie o śmierci wcale nie musi być oznaką depresji, ale może stać się bardzo pożytecznym ćwiczeniem duchowym. 


🌹 NAJWIĘKSZY SPRAWDZIAN

Jeśli na poważnie zaczniesz myśleć o swojej śmierci i o życiu wiecznym, prędzej czy później dojdziesz do uświadomienia sobie swojej grzeszności. To z kolei rodzi najważniejsze pytanie - co Bóg z tym fantem zrobi? 

To pytanie może cię wtedy skłonić do odkrywania głębi znaczenia tego, co nazywamy "zbawieniem w Jezusie". Na czym ono polega? Na sądzie z dobrych i złych uczynków? Na miłosierdziu Boga? Czy jeszcze jakoś inaczej?

Im człowiek dojrzalszy w wierze, tym bardziej powinien odkrywać, że wszystko co ma jest łaską, włącznie z dobrymi uczynkami jakie pełnisz. Dlatego twój "rozwój wewnętrzny" w kierunku śmierci powinien iść w kierunku rozwijania ufności w miłość Pana. 

"Ufam Twojemu Miłosierdziu" - mniej więcej tymi słowami siostra Tereska od Dzieciątka Jezus - święta o duchowości dziecka Bożego przygotowywała się całe życie do wieczności, wiedząc że będzie to sprawdzian nie tyle z dobrych uczynków, co z jej zaufania do wielkiej miłości Pana, jaką ma do odkupionych Jego krwią dzieci. 

Że będzie to sprawdzian z miłości mówi chociażby Ewangelia, wskazując że jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony, podczas gdy te osoby pełnią na zewnątrz tę samą czynność. Dla Boga liczy się więc przede wszystkim twoja osobista i niepowtarzalna relacja z Nim, a nie sama religijność lub "zmówienie modlitwy". 


🌹 JEDYNA PRZYDATNA UMIEJĘTNOŚĆ W WIECZNOŚCI

Spróbuj dziś rozważyć treść każdego wyrazu i całego zdania "Ufam Twojemu Miłosierdziu", wiedząc, że za twoje grzechy zapłacił już Jezus i masz otwartą drogę do Nieba. O ile więc żyjesz w łasce uświęcającej, moment śmierci będzie momentem największej wiary w Boże obietnice, zwłaszcza w Jego miłość. 

Będzie to przypominało coś w rodzaju skoku w ciemno tam, gdzie Bóg mówi, że jest. Nie będzie to jednak całkowicie w ciemno, bo ten kto rozpoznał w Bogu największą Miłość tego świata będzie wiedział, że skacze w ramiona swojego kochającego Ojca. 

Ponieważ nosimy jednak w sobie skutki grzechu pierworodnego, jest nad czym pracować w kwestii zaufania do słów Jezusa i do Jego miłości względem nas. Dlatego rozmyślanie o śmierci, to tak naprawdę ćwiczenie na to, jak bardzo ufasz Bogu. Dobre rozmyślanie o tym może nauczyć cię traktowania każdego dnia jako daru Miłości Ojca, może skłonić cię do poważnego nawrócenia i doprowadzi cię do wielkiej bliskości z Bogiem, gdy odkryjesz, że w wieczności chodzi tylko i wyłącznie o miłość. Jak więc wykorzystasz kolejny z danych ci dni na to, by nauczyć się jedynej przydatnej umiejętności w wieczności, jaką jest miłość?

- Ks. dr Piotr Spyra 

piątek, 17 listopada 2023

Modlitwa o dobrego męża

Modlitwa o dobrego męża

pixabay.com/pl/

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogarodzicy! Na progu dojrzałego i samodzielnego życia zwracam się do Ciebie o pomoc w podjęciu trudnej decyzji małżeństwa i wyboru odpowiedniego męża. Świadomość, że sama Najświętsza Maryja Panna - Matka Boga, znalazła w Tobie najlepszego towarzysza życia i wiernego Oblubieńca, sprowadza mnie dziś w tej sprawie do Ciebie. Proszę Cię o łaskę dobrego męża, wiernego towarzysza życia, z którym mogłabym związać się węzłami sakramentalnej łaski, założyć rodzinę Bogiem silną, dzielić losy w powodzeniu i niedoli, we wzajemnym zrozumieniu, szacunku, miłości i poświęceniu się oraz budować szczęście życia rodzinnego na zasadach Ewangelii. Amen.     

   

___ 

Cuda świętego Józefa; świadectwa i modlitwy; Wydawnictwo Wam; s. 213

Copyright © 2016 Niedoskonala-ja.pl , Blogger