sobota, 26 lutego 2022

Litania do Matki Bożej Królowej Pokoju

 

pixabay.com/pl/ 


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami 

Synu Odkupicielu świata, Boże -  zmiłuj się nad nami 

Duchu Święty, Boże -  zmiłuj się nad nami 

Święta Maryjo, Bogarodzico Dziewico -  módl się za nami 

Maryjo, Pierwsze Tabernakulum Najświętszego Ciała Jezusa Chrystusa,

Maryjo, słuchająca i zachowująca w sercu Słowa Boga,

Maryjo, Matko Bożego Miłosierdzia, 

Matko dzieci, którym nie dane było się narodzić, 

Matko prześladowanych za wiarę, 

Matko narodów podzielonych, 

Matko narodów ogarniętych wojną,

Matko tych, którzy boją się o swoje życie, 

Matko uchodźców bez dachu nad głową, 

Matko tych, którym brakuje wody i chleba,

Matko pozbawionych pracy, 

Matko owładniętych chciwością,

Matko zagubionych w sieci internetu,

Matko cierpiących i chorych,

Matko samotnych i opuszczonych,

Matko pogardzanych i dyskryminowanych,

Matko zagubionych i rozczarowanych, 

Matko zbuntowanych i rozgoryczonych,

Matko wykorzystywanych i zastraszanych,

Matko tych, którzy stracili wszelką nadzieję, 

Matko tych, którzy płaczą po cichu,

Królowo Pokoju, otoczona koroną z gwiazd dwunastu, 

Obleczona płaszczem gwiazd jaśniejących,

Wyjednująca nam łaski u Boga,

Niosąca nadzieję, 

Ucząca wytrwałej modlitwy,

Pomagająca przebaczyć, 

Kojąca rany niezabliźnione, 

Jednająca rodziny,

Wygaszająca spory,

Rozwiązująca węzły, 

Podpowiadająca słowa dobre i kojące, 

Pocieszająca zrozpaczonych,       

Zsyłająca dobre natchnienia,

Dająca przykład cierpliwości i łagodności, 

Wskazująca drogę do domu,

Szukająca dzieci zagubionych, 

Biorąca na siebie cierpienie swoich dzieci, 

Uśmiechająca się do swoich dzieci,

Pocieszenie dusz czyśćcowych,

O oczach mądrych i rozumiejących,

O sercu łagodnym, 

O dłoniach otwartych,

Miłująca bezwarunkowo 


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie   

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. 


Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych


Módlmy się:

Prosimy Cię Panie Boże, dozwól nam sługom swoim za przyczyną Maryi, Niepokalanej Matki Boga i Królowej Pokoju, abyśmy każdego dnia byli apostołami pokoju Twojego Syna w naszych sercach, rodzinach i na całym świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Niedoskonala-ja.pl , Blogger