sobota, 25 lipca 2020

Św. Krzysztof - Patron nie tylko kierowców

Św. Krzysztof - imię wywodzi się z języka greckiego i oznacza "Niosący Chrystusa". W ikonografii Św. Krzysztof przedstawiony jest jako młodzieniec przechodzący przez rzekę, który na barkach niesie Dzieciątko Jezus. Święty Krzysztof jest patronem kierowców, podróżujących, pielgrzymów, turystów...
Modlitwa Kierowcy 😊        


O Panie, daj mi pewną rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, 
bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka.

Ty jesteś Dawcą Życia - proszę Cię przeto, spraw 
bym nie stał się przyczyną śmierci tych, którym Ty dałeś życie.

Zachowaj, o Panie, wszystkich którzy będą mi towarzyszyć 
od jakichkolwiek nieszczęść i wypadków.

Naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa szybkości.

Spraw, aby piękno tego świata, który stworzyłeś, wraz z radością Twej łaski, mogły mi towarzyszyć na wszystkich drogach moich.

Amen.

___ 
Fot.: archiwum prywatne 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Niedoskonala-ja.pl , Blogger