poniedziałek, 2 stycznia 2023

Błaganie o pokój na świecie

 

pixabay.com/pl/ 


Miłosierny i łaskawy Boże, Władco świata, Ojcze ludzkości. 

Panie Dziejów, Książę Pokoju! 

Wysłuchaj naszego głośnego wołania, kiedy światu grozi zagłada i wojna. W Imię Twoje prosimy o pokój dla ludzkości. Pomóż nam, Panie, przezwyciężyć złość i nienawiść, by człowiek nie zabijał drugiego człowieka, by przywódcy narodów znów przyjaźnie podali sobie ręce, by śmiercionośną broń zamknięto na powrót w bazach, a armie wróciły do koszar. 

W Twoje ręce, Panie Wszechmogący, składamy naszą teraźniejszość i przyszłość. Tobie powierzamy rządzących i rządzonych, dowódców i żołnierzy, każdego człowieka i wszystkie stworzenia. Przebacz nam nasze słabości i grzechy, otocz ojcowską opieką.  

O pokój, zgodę i miłość za Twoją przyczyną prosimy przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju i Świętych Twoich.

Amen. Amen. Amen.

 

- Ks. Zbigniew Kras

Kapelan Prezydenta RP

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Niedoskonala-ja.pl , Blogger