środa, 17 kwietnia 2024

Piękne cytaty Papa Emerito

W dniu 16 kwietnia 1927 w Niemczech urodził się Joseph Ratzinger - Ojciec Święty Benedykt XVI. Warto przy tej okazji przypomnieć sobie kilkanaście cytatów tego wyjątkowego papieża...


Mazur/catholicnews.org.uk


💞 Jeżeli nie ma Boga w Twoim życiu, wszystko inne się nie sprawdzi. To tak, jakby zapiąć źle pierwszy guzik: wówczas wszystkie inne też są źle zapięte i trzeba zacząć znowu od góry.

🌻 Niebo nie należy od geografii przestrzeni, lecz do geografii serca. A serce Boga, w świętą noc, pochyliło się tak nisko, aż do stajenki: pokora Boga jest niebem. I jeśli tej pokorze wychodzimy na spotkanie, dotykamy nieba. A wtedy również i ziemia staje się nowa. W tę świętą noc z pokorą pasterzy wyruszamy w drogę do Dzieciątka w stajence! Dotknijmy pokory Boga, Jego serca! Wtedy Jego radość dotknie nas i rozjaśni świat.      

💞 Oczy tego, kto wierzy w Chrystusa, dostrzegają nawet w najciemniejszą noc światło i widzą już blask nowego dnia. 

🌻 Cierpliwość jest codzienną formą miłości. 

💞 Trzeba, byśmy, bym ja nie rościł sobie prawa do mojego życia, ale oddał je do dyspozycji kogoś innego – Chrystusa. Abym nie pytał: co będę z tego miał, lecz: co mogę dać Jemu, a tym samym innym? Lub jeszcze bardziej konkretnie: jak powinno dokonywać się to upodobnienie do Chrystusa, który nie panuje, lecz służy, nie bierze, lecz daje.       

🌻 Czuwać to iść za Panem, wybierać to, co wybrał Chrystus, kochać to, co On ukochał, upodabniać swoje życie do Jego życia: czuwać to przeżywać każdą chwilę w cieniu Jego miłości, nie dając się pokonać nieuniknionym trudnościom i problemom codziennego życia.   

💞 Musimy w sobie odkryć odwagę bycia nonkonformistami, jednym z najpiękniejszych zadań chrześcijanina jest odzyskanie zdolności do stawiania oporu temu, co niesie obiegowa kultura.

🌻 Nasz Bóg jest Ojcem, gotowym przebaczyć skruszonym grzesznikom i przyjąć tych, którzy pokładają ufność w Jego miłosierdziu. Z powodu grzechu oddaliliśmy się od Niego, dostając się pod panowanie śmierci, lecz On zmiłował się nad nami i sam, bez żadnej naszej zasługi, postanowił wyjść nam naprzeciw, posyłając nam swego Jedynego Syna jako Zbawiciela.        

💞 Świat oferuje Wam wygodę, ale nie zostaliście stworzeni do wygody. Zostaliście stworzeni do wielkości. 

🌻 Życie jest pierwszym dobrem, jakie otrzymujemy od Boga. I podstawą wszystkich innych: mamy obowiązek zagwarantować prawo do życia wszystkim, i wszystkim w takiej samą je mierze, bo od tego zależy przyszłość ludzkości.   

💞 Dobro zwycięży na świecie, choć zło robi więcej hałasu. 

🌻 Bóg się ukazał – jako dziecko. Właśnie w ten sposób przeciwstawia się On wszelkiej przemocy i przynosi orędzie, które jest pokojem. W tym momencie, kiedy światu nieustannie zagraża przemoc w wielu miejscach i na różne sposoby; w którym pojawiają się wciąż na nowo pręty ciemięzcy i płaszcze zbroczone krwią, wołamy do Pana: Ty, Boże Mocny, pojawiłeś się jako dziecko i ukazałeś nam siebie jako Ten, który nas miłuje i przez którego miłość zwycięży.     

💞 Ostatnim słowem historii świata będzie zwycięstwo miłości! 

🌻 Bycie człowiekiem jest jak chodzenie po górach, w których zdarzają się trudne wspinaczki. Dopiero dzięki nim jednak udaje się nam dotrzeć tak wysoko, że możemy doświadczyć piękna bycia. 

💞 Człowiek żyje, dopóki czeka, dopóki w jego sercu żyje nadzieja. I po jego oczekiwaniach rozpoznaje się człowieka: naszą „postawę” moralną i duchową można zmierzyć tym, na co czekamy. A ja na co czeka? Na co, w tym okresie swego życia, czeka moje serce? 

🌻 Jezu, kocham Ciebie! 


___ 
Źródło: PCh24.pl  
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Niedoskonala-ja.pl , Blogger