niedziela, 10 września 2023

[KOMENTARZ] Jak uczyć się boskiego porządku?

U Boga nie ma słów "zbyt wcześnie" lub "za późno". Wszystko, co On robi i czego dla ciebie nie robi, dzieje się we właściwym czasie. Właściwym dla ciebie, bo jako twój dobry Ojciec - to On wie lepiej kiedy. 

pixabay.com/pl

🌹 BOSKI PORZĄDEK

Kiedy czyta się rodowód Jezusa, w którym Ewangelista Mateusz próbuje wyliczyć wszystkich ziemskich przodków naszego Pana, począwszy od Abrahama, na myśl przychodzi jedno słowo: porządek. 

Naprawdę trudno przypisać przypadkowi wszystko, co działo się przez ostatnich dwadzieścia stuleci, czyli ok. dwa tysiące lat w historii Narodu Wybranego. Była to starannie pleciona przez Boga nić historii zbawienia, która prowadziła do narodzin zapowiadanego i obiecanego przez tylu proroków Mesjasza - Zbawiciela. 

Narodził się On w czasie i w epoce zamierzonej przez Boga Ojca ("gdy jednak nadeszła pełnia czasu" - Ga 4, 4), czyli ani zbyt wcześnie, ani za późno. Narodził się On po to, "aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka" (Mt 1, 23). Narodził się On w sposób, jaki był zapowiadany - "Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy «Bóg z nami» (Mt 1, 23). Narodził się On zatem dokładnie tak, jak zaplanował sobie Bóg. 


🌹 KAŻDA CHWILA NALEŻY DO BOGA

Skoro Bóg tak skrupulatnie czuwa nad każdą chwilą ludzkiej historii, oznacza to, że w twojej osobistej historii życia nie ma ani jednego momentu, w którym działoby się coś przypadkowego lub poza kontrolą Boga. Bóg nie spóźnia się ze swoim przyjściem, kiedy błagasz Go o coś. Bóg nie przychodzi też zbyt wcześnie z wyzwaniami (zadaniami, posługami itp.) dla ciebie. Wszystko dzieje się we właściwym czasie. W każdym momencie twojego życia jesteś pod chroniącą i prowadzącą cię ręką Boga. Spróbuj dziś na nowo tym się zachwycić i poczuć się bezpiecznie, nawet jeśli doświadczasz w swoim życiu różnych burz. 

Rozważając tę prawdę, że Bóg jest Panem historii, pomyśl też o Kościele. Może i ta łódź jest miotana falami, ale wszystko jest pod kontrolą Boga. Nie musisz się bać tego, co się dzieje teraz, ani tego co będzie w przyszłości ("przyjdą źli ludzie i zniszczą nam Kościół"). Jezus-Oblubieniec nigdy nie weźmie rozwodu ze swoją Oblubienicą, która jest przecież Jego własnym Ciałem. Nie człowiek rozpoczął Kościół i nie człowiek, ani tym bardziej zły duch go nie zniszczy. Bo Kościół to nic innego jak miłosna historia Boga z człowiekiem, w której to Bóg ma najwięcej do powiedzenia i to On prowadzi ten "taniec", mając czas aż do końca świata. 


🌹 JAK UCZYĆ SIĘ BOSKIEGO PORZĄDKU?

Jeśli lękasz się jutra lub tak bardzo martwisz się o Kościół, że wpadłeś już w rozpacz, przypomnij sobie, do kogo należy jutro. Owszem, nie wiesz, co przyniesie jutro, ale wiesz, kto jest Panem jutra. A jeśli mimo wszystko ten argument cię nie przekonuje, to znaczy, że jeszcze nie znasz wystarczająco Pana jutra i całej historii świata. Dlatego potrzebujesz poznać Go, a robi się to przez poznawanie, gryzienie i wchłanianie Jego boskiego słowa, w którym opowiada On o sobie, o tobie i o świecie. 

Osobą, która może ci pomóc w tym jest Maryja. Skoro czytamy, że wszystkie słowa pochodzące od Jezusa Maryja rozważała i zachowywała w swoim sercu, znaczy to, że miała pewien zdrowy dystans do słów ludzkich, a także do tego co działo się w świecie. Dlatego spróbuj dziś na nowo nadać jak najwyższą rangę słowom boskim i jednocześnie mieć właściwy dystans do słów ludzkich i do tego co mówi świat. Słowa ludzkie (zwłaszcza te kłamliwe, raniące, oskarżające i zniesławiające cię) przeminą, tak jak ludzie, którzy je wypowiadają. Słowo Pana jest prawdziwe i trwa na wieki. Pomyśl o tej różnicy i pomyśl, na czyich słowach chcesz budować swoje życie. Poproś o pomoc Maryję, a na pewno przyjdzie ci z pomocą i nauczy, jak Bóg prowadzi historię twoją, Kościoła i całego świata.

Ks. dr Piotr Spyra

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Niedoskonala-ja.pl , Blogger