środa, 23 czerwca 2021

Kochać i tracić...

pixabay.com/pl/ 

Ko­chać i tra­cić, pra­gnąć i ża­ło­wać,

Pa­dać bo­le­śnie i znów się pod­no­sić,

Krzy­czeć tę­sk­no­cie "precz!" i bła­gać "pro­wadź!"

Oto jest ży­cie: nic, a jak­że do­syć... 

Zbie­gać za jed­nym klej­no­tem pu­sty­nie, 

Iść w toń za per­łą o cudu uro­dzie,

Aże­by po nas zo­sta­ły je­dy­nie

Ślady na pia­sku i krę­gi na wo­dzie.

- Leopold Staff


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Niedoskonala-ja.pl , Blogger