poniedziałek, 8 stycznia 2018

Zadania rodziców chrzestnych

„Dzieci, rodząc się z upadłą i skażoną grzechem pierworodnym naturą, również potrzebują nowego arodzenia w chrzcie, aby zostały wyzwolone z mocy ciemności i przeniesione do Królestwa wolności dzieci Bożych, do którego są powołani wszyscy ludzie. Czysta darmowość łaski zbawienia jest szczególnie widoczna przy chrzcie dzieci. Gdyby Kościół i rodzice nie dopuszczali dziecka do chrztu zaraz po urodzeniu, pozbawiliby je bezcennej łaski stania się dzieckiem Bożym” (KKK, 1250). 


Chrzest święty to wydarzenie dla całej rodziny i świetna okazja do spotkania. To też wspaniała okazja do wspólnej modlitwy. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy, że „aby mogła rozwijać się łaska chrztu, potrzebna jest pomoc rodziców. Na tym też polega także rola rodziców chrzestnych, którzy powinni być głęboko wierzący, a także zdolni i gotowi służyć pomocą nowo ochrzczonemu, zarówno dziecku jak i dorosłemu, na drodze życia chrześcijańskiego. Ich misja jest prawdziwą funkcją eklezjalną. Cała wspólnota eklezjalna ponosi częściowo odpowiedzialność za rozwój i zachowywanie łaski otrzymanej na chrzcie” (KKK, 1255).

Rola rodziców chrzestnych nie kończy się w dniu Chrztu św. dziecka, ale trwa do końca życia. To rodzice chrzestni są również odpowiedzialni – oprócz rodziców - za wychowanie dziecka w wierze chrześcijańskiej. I chociaż to właśnie podczas liturgii rola matki chrzestnej ogranicza się do nałożenia na dziecko białej szatki, a rola ojca chrzestnego – zapalenia świecy, zadań będzie przed nimi wiele.

Liturgia Chrztu św. bogata jest w symbole i znaki. Najważniejsze, aby dobrze je odczytać. Również i w tym względzie przychodzi na pomoc Katechizm Kościoła Katolickiego, w którym jest wyjaśnione: „Biała szata ukazuje, że ochrzczony „przyoblekł się w Chrystusa” (Ga 3, 27) i zmartwychwstał z Chrystusem. Świeca zapalona od paschału oznacza, że Chrystus oświecił neofitę i że ochrzczeni są w Chrystusie „światłem świata” (Mt 5, 14). Nowo ochrzczony jest teraz dzieckiem Bożym w Jedynym Synu. Może odmawiać modlitwę dzieci Bożych „Ojcze nasz”.

Kim powinni być rodzice chrzestni? 

Przede wszystkim powinni być to ludzie, którzy żyją prawdziwe chrześcijańskim życiem – czyli są wierzący, praktykujący. Przy wyborze chrzestnych nie powinna mieć znaczenia majętność. Rozpieszczanie dziecka podarunkami powinno być na kolejnym miejscu. Na rodziców chrzestnych powinno się wybrać ludzi, którzy są związani i bliscy rodzinie malucha. Mają oni dbać o rozwój duchowy dziecka, więc muszą być w relacji. Chrzestni podczas Chrztu św. powinni przystąpić do Komunii świętej.

___
Źródło: magazynfamilia.pl 
Fot.: pixabay.com/pl  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2016 Niedoskonala-ja.pl , Blogger